Khilafah Pancasila

Khilafah Pancasila

Manusia Khalifah Allah di bumi. Allah meletakkan Khilafah di tangan manusia. Pancasila adalah hasil ijtihad atas prinsip Khilafah itu oleh, pada dan bagi formula manusia Nusantara dan bangsa Indonesia sampai sejauh ini, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.