Puasa Menawarkan Keselamatan

Tetes, Ramadlan 21

Ada yang mempertanyakan kenapa menyebut “kewajiban berpuasa” dengan “paksaan untuk puasa”. Kenapa memakai istilah Allah memaksa manusia untuk puasa, shalat, berhaji dan seterusnya. Saya ambilkan tiga saja atau tiga dulu sebabnya. Pertama, hal puasa itu, Allah memaksa manusia berpuasa sebagai tanggung jawab-Nya untuk menawarkan keselamatan. Sebab sebelumnya manusia dikasih kecenderungan untuk rakus, serakah, serba berlebihan, lebay, malas untuk mengenal batas. Potensi keserakahan manusia tidak seimbang dengan kesadaran untuk membatasi diri. Kalau manusia meneriakkan “merdeka!” atau omong banyak tentang kemerdekaan: maksudnya ia sedang membuka jalan selebar-lebarnya untuk bisa melampiaskan keserakahannya.