Menanggung

Dari 4030 titik peristiwa massal cinta Indonesia bersama Kiai Kanjeng dan puluhan ribu yang saya keliling sendiri–belum tentu 2 atau 3 diberitakan.

Saya berdoa kepada Tuhan:

“Ya Allah lindungilah mimbar bebas kerakyatan kami. Ya Allah mohon public freedom communication bersama 10-30 ribu sesama rakyat kami hampir tiap malam, Engkau hindarkan dari pemberitaan media massa. Dengan alasan yang kalau aku mengungkapkannya, mereka tak kan kuat mendengar dan menanggungnya”.